Proaktivna organizacija

Proaktivna organizacija

Proaktivna organizacija prihvaća da su incidenti posljedica kombinacije individualnih i sustavnih grešaka. Potiče se prijavljivanje neželjenih događaja i mogućih grešaka i smatra ih se prilikama za učenje. Koriste se pristupačne i jednostavne elektroničke metode...
Kalkulativna organizacija

Kalkulativna organizacija

Kalkulativna organizacija prepoznaje da i sustavi, a ne samo pojedinci, pridonose incidentima. U tom slučaju postoji centralizirani, anonimni sustav prijavljivanja s naglaskom na ispunjavanju formulara. Osoblje se potiče na prijavljivanje incidenta i moguće greške,...
Reaktivna organizacija

Reaktivna organizacija

Reaktivna organizacija sebe shvaća kao žrtvu okolnosti. Na pojedince se gleda kao na uzroke problema, a rješenja se usredotočuju na ponovnu edukaciju ili kaznene mjere. Postoji sustav prijavljivanja u vrlo primitivnom obliku, iako osoblje nije potaknuto da prijavljuje...
Patološka organizacija

Patološka organizacija

U patološkoj organizaciji na incidente se gleda kao na „lošu sreću“ i izvan kontrole organizacije, a uzrok incidentu je ili liječnička greška ili bolesnikovo ponašanje. Koristi se uglavnom ad hoc način delegiranja odgovornosti, a cijela organizacija bi uglavnom ostala...