O nama

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine ( KoHOM) je član EQuiP-a (Europian Society for Quality and Safety in Family Practice) , te u suradnji sa EQuiP-om sudjeluje u edukaciji liječnika obiteljske medicine iz područja kvalitete rada u obiteljskoj medicini.

Jedno od područja interesa KoHOM-a i EQuiP-a je SIGURNOST PACIJENTA (Patient Safty). Stoga je pokrenut portal KoHOM-siguran pacijent na kojemu se upravo nalazite. Portal je predviđen za anonimnu elektronsku prijavu pogreške medicinskog osoblja, prvenstveno liječnika primarne zdravstvene zaštite, a u cilju edukacije i prevencije neželjenih postupaka.

Zašto nam je važna prijava medicinske greške?

Prijavljivanjem medicinskih pogrešaka omogućuje se kvalitetno unaprjeđivanje prakse i liječničkog rada kroz pravovremeno evidentiranje i procjenu svakodnevnog rada.

Sustav nudi token – mjesečni nasumično generirani pristupni broj koji je naveden na linku za prijavu. Na ovaj način se osigurava anonimnost i omogućeno je liječnicima da što kvalitetnije ispune upitnik o medicinskom incidentu. Ukoliko imate pitanja, pošaljite upit na adresu podrska@kohom-siguranpacijent.org i unutar 24 sata na Vašu mail adresu će stići odgovor.

Za više informacija posjetite web stranicu www.kohom.hr ili pošaljite upit koristeći naš kontakt obrazac.